top of page

Asian Dream Song
Composed by:Jyo Hisaishi
                    (久石嬢)

Koto 1 : Mari Ohta

Koto 2 : Naomi Mikami

Fiddle / String composition : Andrew Finn Magill

Vocal: Anya Hinkle, May Balmer, Sachi Kogure

Choreography / Dance: Gavin Larsen

Gen Kogure : Filming and Editing

Anya Hinkle : Recording and Mixing 

Andrew Finn Magill : Recording and Mixing

February, 2022  Asheville, North Carolina

Kagaribi (篝火)
Composed by:Seiho Nomura
                    (野村正峰)

Koto 1 : Mari Ohta

Koto 2 : Naomi Mikami

Fiddle : Andrew Finn Magill

Recording and Mixing : David Arnold

                                 (Grammy nominated engineer)

Filming and Editing : Gen Kogure

July, 2021  Asheville, North Carolina

Shukuen (祝宴)
Composed by:Kazunori Miyake
                    (三宅一徳)

Koto 1 : Maiko Kawabe

Koto 2 : Keiko Hirabayashi

Jyu shichi Gen :  Naomi Mikami

Shakuhachi : Seizan Ishigaki

Uchiomono (Percussion): Kisaburo Umeya

10,29,2017 National Theater, Tokyo, Japan

Taka / Hawk (鷹)
Composed by:Tadao Sawai
                    (沢井忠夫)

Koto 1 : Kanako Fujieda / Izumi Matsuki / 

             Misato Kikuta / Aya Murata

Koto 2 : Naoko Yoshikawa / Naomi Mikami /     

              Michiru Yamazaki

10,29,2017 National Theater, Tokyo, Japan

The Four Seasons Spring (四季より春)
Composed by:Vivaldi

Koto 1 : Naomi Mikami

Koto 2 :Wakana Kanada

Jyu shichi Gen: Kanako Fujieda

Violin: Kanako Kato

2,28,2015 Nihonbashi Gekijyo, Tokyo, Japan

Eine kleine Nachtmusik
Composed by:Amadeus Mozart

Koto 1 : Naomi Mikami

Koto 2 : Wakana Kanada

Koto 3 : Hitomi Toba

Jyu shichi Gen : Kanako Fujieda

4.10,2016 Nihonbashi Gekijyo, Tokyo, Japan

Sakura Hensokyoku
Composed by:Michio Miyagi
       (宮城道雄)

Koto 1 : Nanae Fujimura / Maiko Kawabe /

     Naomi Mikami

Koto 2 : Tomoko Noguchi / Wakana Kanada

Jyu Shichi Gen :  Kanako Fujieda

2,28,2015 National Theater, Tokyo, Japan

Yachiyo Jishi 
(編曲八千代獅子)

Composed by:Fujinaga Kengyo
       (藤永検校)
Arranged by: Michio Miyagi
                   (宮城道雄)

Koto 1: Mayumi Ono

 

Koto 2 : Hitomi Toba / Keiko Hirabayashi / Nanae Fujimura / Kazuko Fukuda / Maki Endo

 

Syamisen : Chiyoko Oikawa / Shigeko Endo / Ayaka Okada / Yoko Nakai / Seiko Okuyama / Rika Matsumoto / Tomoko Noguchi / Michiru Yamazaki /

                     Yasuko Kikuchi / Reiko Takamatsu / Sara Nishioka

 

Jyu Shichi Gen : Kanako Fujieda / Naomi Mikami

 

Kokyu : Wakana Kanada

Shakuhachi : Keisuke Zenyoji / Ouryu Tsuboi / Hidetoshi Tobita

Fue : Hiroshi Fukuhara

Kozutumi : Shinjyuro Katada

 

12.11,2016 Akasaka Civic Center, Tokyo Japan

Echigo Jishi 
(編曲長唄越後獅子)

Composed by:Seiho Nomura
                   (野村正峰)

Koto 1: Wakana Kanada / Yukiko Gomi / Naomi Mikami / Misato Kikuta / Shoko Kato / Aya Murata

Koto 2: Hitomi Toba / Keiko Hirabayashi / Nanae Fujimura / Kazuko Fukuda / Kumi Otsuka / Maki Endo 

 

Sangen:  Mayumi Ono / CHiyoko Oikawa / Naoko Yoshikara / Shigeko Endo / Mioushi Okada / Yoko Nagashima / Michiru Yamazaki / Seiko Okuyama /

RIka Matsumoto / Satoko Sato / Taeko Kubota / Tomoko Noguchi / Haruna Yokota / Yasuko Kikuchi / Reiko Takamatsu / Maki Yamane  

 

Jyu Shichi Gen: Kanako Fujieda / Shintaro Okamura

 

Syakuhachi:  Keisuke Zenyoji / Seizan Ishigaki / Yazan Kawamata / Uzan Kataoka

 

Kotsuzumi:  Yoko Nakai / Natumi Tousha

 

Ou Tsuzumi:  Kisaburo Umeya

10,29,2017 National Theater, Tokyo, Japan

1. Kadode no iwai 
    (celebration at   
     departure)

-A part from Nagauta “Matsu no midori”

2. Hometown
    nostalgia

medley of Japanese children’s songs 

3. Tusu no koe

     (Crene's call) 

4. Haru no umi
      (Spring sea)

9.20,2015 CRKVA SV.DONATA / Croatia

1  Kadode no Iwai / Celebration at departure  A part from Nagauta "Matsu no midori"

    Sangen 1 : Mayumi Ono / Yasuko Kikuhi

    Shamisen 2 : Mami Honda

    Koto 1 : Izumi Matsuki

    Koto 2 : Naomi Mikami

 

2  Hometown Nostalgia / Medley of Japanese children's songs

    Koto 1 : Naomi Mikami

    Koto 2 : Kanako Fujieda

 

3  Tsuru no koe / Crane's call

    Shamisen : Mayumi Ono

    Dance : Samiya Hanasaki

 

4  Haru no umi / Spring sea

     Koto1 : Mayumi Ono

     Koto 2 : Hitomi Toba

bottom of page